Penille Ørum Andersen, EUX - ernæringsassistent

Penille2fritlagt

"Jeg drømmer om et lederjob"

Da jeg begyndte på EUX, havde jeg egentlig en plan om, at jeg skulle være pædagog.

Jeg kom i praktik i køkkenet på en landbrugsskole og opdagede, at jeg havde det rigtig godt med at tage ansvar – og lede. Så nu er mit mål at blive køkkenleder og på sigt måske
bruge ledelse på andre områder. 

Fælleskabet på EUX er virkelig godt. Vi har været på studietur til Prag, hvor vi rigtig blev rystet sammen.

Undervisningsniveauet er højt. Man kommer ikke sovende igennem det. Men det kan jeg godt lide. For mig er EUX den perfekte ungdomsuddannelse. Alle døre står åbne bagefter.