Tag en uddannelse som lastvognsmekaniker

IMG 8210

En uddannelse for dig, der vil arbejde med teknik og elektronik på store køretøjer. Som lastvognsmekaniker bliver du ekspert i moderne biler med en totalvægt over 3.500 kg

Type: Erhvervsuddannelse  (EUD)
Varighed: Fra 2 år til 4 år
Praktik: Muligt i ind- og udland

En uddannelse til lastvognsmekaniker giver dig et stort kendskab til den teknologi, der bruges ved reparation af moderne køretøjer. Som lastvognsmekaniker kommer du til at arbejde med fejlfinding, reparation og justering af motorer samt bremser, koblinger og styretøj på bl.a. lastvogne. Du kommer også til at vejlede kunder i forhold til økonomi, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med reparationer og servicearbejde. Du bliver en ekspert på dit felt.

Du er med til at sikre, at danske lastbiler overholder lovgivningens stigende krav til miljøpåvirkning, køreegenskaber og bremseevne. Du får en alsidig hverdag på værkstedet, hvor du i samarbejde med gode kolleger yder kunder en topprofessionel service.
På AutoTeknisk Center kan du vælge den fulde uddannelse til lastvognsmekaniker, der varer 4 år, eller du kan stoppe efter 2 år og blive lastvognsmontør.

Uddannelsens gf1 og gf2 tages hos Mercantec. Resten af udannelsen kan tages på Auto College Aalborg og Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. - Se nedenfor under opbygning.

 

Uddannelsens opbygning:

Opbygning

 Varigheden og opbygningen af din uddannelse til lastvognsmekaniker afhænger af din alder og din erfaring.

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være lastvognsmekaniker, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 starter du på din uddannelse som lastvognsmekaniker. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 

    Du kan tage både gf.1 og gf.2 på Mercantec. De sidste skoleophold kan tages på Auto College Aalborg eller Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle. 

Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som lastvognsmekaniker på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

Du kan tage gf.2 på Mercantec, hvorefter du skal finde en praktikplads. Den sidste del af uddannelsen består af skiftevis skole og praktik. Skoleopholdene i denne periode kan tages på Auto College Aalborg eller Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle.  

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som lastvognsmekaniker. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Har du under 2 års erhvervserfaring, skal du sandsynligvis starte din uddannelse med en gf.2. Den kan du tage på Mercantec. Øvrige skoleophold kan tages på Auto College Aalborg eller Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle.  

Adgangskrav og optagelse

Fra august 2015 er der følgende adgangskrav til en uddannelse som lastvognsmekaniker:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for: - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Optagelse: Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk

Er du gået ud af skolen, kan du også ansøge via www.optagelse.dk.

Økonomi

Er du over 18 år, er du på gf1 og gf2 berettiget til SU.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Du kan på visse betingelser få tilskud til at dække dine transportudgifter. Er du begyndt din uddannelse til lastvognsmekaniker på erhvervsskole, har du mulighed for at få refunderet en del af udgifterne.

Hvis du er begyndt med praktik, får du refunderet udgifterne af arbejdsgiveren. Tal med skolen om mulighederne.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til. Se Beskæftigelsesregionen Midtjyllands hjemmeside om dette http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

Videreuddannelse

Som lastvognsmekaniker kan du blandt andet videreuddanne dig til:

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Afslutter du din uddannelse med EUX-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse.

Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.

 

AutoTeknisk Center tilbyder visse efteruddannelseskurser for uddannede mekanikere.

Se kurserne her.