Tag en uddannelse som personvognsmekaniker

Har du en drøm om at blive personvognsmekaniker? Teknologisk Videncenter samarbejder med de førende bilmærker.

Type: Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:      4 år
Praktik: Muligt i ind- og udland
Skole: Teknologisk Videncenter, Mercantec

Som personvognsmekaniker har du gode muligheder for karriere og videreuddannelse - og løn under uddannelsen. Der er også gode muligheder for at blive selvstændig, hvis det er det, du drømmer om. 

Hvad laver en personvognsmekaniker? 

En personvognsmekaniker reparerer skader og laver serviceeftersyn på alle typer biler med en totalvægt under 3.500 kg, både personbiler og varevogne. En vigtig del af arbejdet går ud på, at du er omhyggelig og selv kan planlægge og udføre en stor del af de ting, der skal laves på bilen, såsom at justere fejl på motorer, styretøj, bremser, koblinger og det elektriske anlæg som fx klimaanlæg.

Som personvognsmekaniker lærer du også om forskellige former for automatik og elektronik. Du lærer om de elektriske systemer og får et grundigt kendskab til de forskellige typer af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg samt bilens sikkerhedsmæssige udstyr.

Vi samarbejder med de førende bilmærker, så du bliver oplært i den nyeste teknologi. 

Du afslutter din uddannelse som personvognsmekaniker med en svendeprøve.

Grundforløb

Du starter på din uddannelse enten med et grundforløb på erhvervsskole eller i praktik på en virksomhed. Uanset hvilken vej du vælger, er det de samme mål, du skal nå med uddannelsen.
Et grundforløb kan varer fra 20 uger til 60 uger. Længde afhænger af dine forudsætninger, om du ved, hvad du vil, når du starter- eller om du vil prøve forskellige specialer, inden du beslutter dig.

Hovedforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du gå videre til uddannelsens hovedforløb. For at du kan starte på hovedforløbet, skal du have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. Der også mulighed for at komme i skolepraktik, hvis du ikke kan få en praktikplads. Hovedforløbet veksler mellem praktik i virksomheden og skoleophold.

På hovedforløbet  vil du få uddybet dit kendskab til forskellige fag. Det drejer sig om:

  • obligatoriske fag, der er fælles for hele hovedforløbet, fx benzin- og dieselmotor, bremser, styretøj og miljø, engelsk
  • bundne specialefag, f.eks. elektriske systemer, motorstyring, transmission
  • valgfrie specialefag, f.eks. elektroniske tændingsanlæg, temperatur- og klimaanlæg, ABS-bremsesystemer (personvogne), effektelektronik

Personvognsmekaniker uddannelsen kan også tages som en EUX, hvor du får studenterhue og svendebrev på en gang.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.
Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Adgangskrav og optagelse

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk.

Er du gået ud af skolen kan du også ansøge via www.optagelse.dk.

Du kan altid henvende dig på Mercantec.Uddannelserne begynder fire gange årligt, i januar, april, august og oktober.

Opstart

Mekaniker hører under indgangen Bil, fly og andre transportmidler, der har flere beslægtede uddannelser under sig.

Du kan begynde uddannelsen på tre forskellige måder:

  • Du kan begynde med grundforløbet.
  • Du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver.
  • Du kan tage uddannelsen via ny mesterlære, hvor du det første år bliver oplært hos en mester.


Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. uddannelsen tager op til 4 år. 

 

 

 

 

 

 

Over 25 år

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage mekanikeruddannelsen ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.
Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Er du fyldt 25 år og har mindst 2 års erhvervserfaring inden for branchen, kan den være en mulighed. Uddannelsens længde afhænger af dine erfaringer.

For at blive optaget, skal du kontakte skolen og få vurderet dine kompetencer.

 Læs mere om Grundlæggende Voksenuddannelsen, her - GVU 

Videreuddannelse

Fremtider muligheder: Der er gode muligheder for ansættelse i faget. Du har endvidere mulighed for at etablere dig som selv-stændig.
En personvognsmekaniker kan bl.a. videreuddanne sig til:

Det er i det hele taget vigtigt, at du løbende følger med i fagets udvikling.

Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.