Tag en uddannelse som personvognsmontør

Personvognsmontør uddannelse

Med en uddannelse som personvognsmontør på Teknologisk Videncenter i Viborg får du en hurtig vej til ansættelse på værkstedet

Type: Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:    2 år, heraf skole i 35 uger
Praktik: muligt i ind- og udland
Skole: AutoTeknisk Center, Mercantec

En uddannelse som personvognsmontør svarer til trin 1 i personvognsmekaniker uddannelsen. Uddannelsen, som bygger på de 3 første hovedforløb i mekanikeruddannelsen, er et tilbud til unge der vil beskæftige sig med biler, men som ikke er parate til at tage hele mekanikerenuddannelsen.

Personvognsmontøren skal kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med eftersyn og simpel fejlfinding, herunder reparere eller udskifte nedslidte og defekte dele.

Uddannelsen afsluttes med en praktisk orienteret prøve, som skolen afholder.

Din hurtige vej til værkstedet!!

Uddannelsens opbygning

Varigheden og opbygningen af din uddannelse til personvognsmontør afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være personvognsmontør, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din uddannelse som personvognsmontør. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som personvognsmontør på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse som personvognsmontør. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

Adgangskrav og optagelse

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på en uddannelse som personvognsmontør:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering


Optagelse

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk

Er du gået ud af skolen, kan du også ansøge via www.optagelse.dk.

Du kan altid henvende dig på Mercantec.Uddannelserne begynder 2 gange årligt, i januar og august. 

Økonomi

En uddannelse til personvognsmontør er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Begyndelseslønnen på uddannelsen som elev er lidt forskellig fra uddannelse til uddannelse, men mellem 8.600 kr. og 10.000 kr. om måneden. Den stiger lidt år for år gennem din læretid.

Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til at dække dine transportudgifter. Er du begyndt uddannelsen på erhvervsskole, har du mulighed for at få refunderet en del af udgifterne.

Hvis du er begyndt med praktik, får du refunderet udgifterne af arbejdsgiveren. Tal med skolen om mulighederne.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år og har mindst 2 års erhvervserfaring inden for branchen, kan en uddannelse som personvognsmontør være en mulighed. Uddannelsens længde afhænger af dine erfaringer.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

 

Videreuddannelse

Hvis du har afsluttet trinnet som personvognsmontør, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage hele uddannelsen til personvognsmekaniker. Det kan du bl.a. gøre gennem EUD+.

Du kan bl.a. videreuddanne dig til:


Se også Videre efter erhvervsuddannelsen.