IT-supporter

Er du vild med IT? Så tag en uddannelse som IT-supporter på Mercantec.

 
Varighed:      2 år og 6 måneder
Praktik: Muligt i ind- og udland

Som IT-supporter arbejder du med virksomhedens IT-systemer, både hardware og software. IT-systemerne omfatter computere og andet udstyr, som printere, scannere mm. Det drejer sig typisk om mindre pc-baserede servere og netværk med op til fx 100 brugere.

IT-supporteren vil normalt have det daglige ansvar for driften af anlæggene og hjælper, når pc’en fryser, når den går ned, eller når der skal installeres nye programmer. Kort sagt når der skal ydes IT-førstehjælp. Meget af arbejdet indebærer, at man sætter sig ind i instruktionsbøger og manualer, som ofte er på engelsk.

De IT-supportere, som er uddannet på data- og kommunikationsuddannelsen, arbejder bl.a. med:

 • installation og konfiguration af hardware, computere, monitorer, printere, servere og routere
 • installation af software som fx operativsystemer og programmer
 • installation af netværk •hotlineservice til kollegaer eller kunder med hardware- og softwareproblemer


Løn under uddannelsen
IT-supporter uddannelsen veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Så snart du har fundet en praktikplads, får du løn under uddannelsen. 


Videre til datatekniker
Når du er færdig som IT-supporter, er der flere muligheder for videreuddannelse. Du kan for eksempel videreuddanne dig til datatekniker med speciale i infrastruktur eller  programmering. Her får du et mere overordnet ansvar for fx virksomhedens netværk, program-udvikling og edb-styrede anlæg.

 

Datahouse3  Som IT-supporterelev har du din daglige gang i det nybyggede Datahouse.

Datahouse1

Her er der både mulighed for fordybelse og sociale aktiviteter.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og varighed afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

 • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
 • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være IT-supporter, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Medie og data", men det er ikke et krav. 
 • Efter gf.1 er starter du på din IT-supporter uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din IT-supporter uddannelse  på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din IT-supporter uddannelse . Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed,hvor du gerne vil i praktik. På House of Technology har du også mulighed for at komme på ophold i udenlandske virksomheder.

Økonomi

Adgangskrav

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

 • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
 • Undtagelse for:
  - Elever med uddannelsesaftale
 • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.

- Hent indmeldelsesblanket i højre kolonne.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til datatekniker, it- og elektronikteknolog, datamatiker, automationsteknolog og multimediedesigner, eller med professionsbacheloruddannelsen eksport- og teknologi.
- Hvis du har fået erhvervserfaring, kan du også tage voksen- og efteruddannelsen akademiuddannelsen i informationsteknologi.
- Se også på industriens hjemmeside www.ug.dk ’Videre efter erhvervsuddannelsen’

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

 

 

klik for printvenlig fakta ark om It-supporteruddannelsen 

Dansk It-supporter