Datatekniker

Brænder du for IT og netværk? Så bliv datatekniker. Løn under uddannelsen og gode job og karrieremuligheder. Nyt: Nu med Apple -linje.

 
Varighed:    5 år.
Praktik: Muligt i ind- og udland

Uddannelsen til datatekniker giver en grundlæggende viden om den teknik, der ligger bag it-systemer. Teknologien udvikler sig hele tiden. Det er derfor vigtigt at følge med fagligt, så du på kvalificeret vis kan rådgive om produkter og vælge tidssvarende løsninger på opgaver.

Datatekniker uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Så snart, du har fundet en praktikplads, får du løn under uddannelsen.

På skolen får du undervisning i fag, der lærer dig at arbejde med it-systemer. Det kan være computerteknologi, informationsteknologi, operativsystemer, netværk og fejlfinding, programmering m.fl. Men du skal også have fag som engelsk, iværksætteri og innovation, produktudvikling, produktion og service. Dansk og matematik indgår desuden i uddannelsen.

Datatekniker med speciale i programmering eller infrastruktur
Du kan afslutte datatekniker uddannelsen med et speciale, der passer til dine interesser og din praktikplads. Specialerne datatekniker med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i programmering er de længste uddannelser. Her får du et mere overordnet ansvar for fx virksomhedens netværk, programudvikling og edb-styrede anlæg.

Datatekniker med mulighed for speciale i Apple programmering
Under den 5 årige uddannelsen til datatekniker med speciale i programmering, kan du nu vælge at tone din uddannelse i retning af Apple. Under Apple APP’s som studieretning vil du lære at udvikle APP’s til Apples forskellige platforme. Igennem hele uddannelsesforløbet vil programmeringsfagene fokusere på udvikling af APP’s til Apple enheder med hovedvægt på styresystemet IOS og programmeringssproget Swift. Du vil lære at anvende Apple best-pratice APP udviklingsmetoder til at udvikle professionelle løsninger.

Generelt kræver dataekniker uddannelsen teknisk indsigt og samarbejdsevner. Du skal også være faglig stærk til matematik og engelsk.

Se fakta ark om datatekniker uddannelsen her

Datatekniker uddannelsen kan også tages som en eux-uddannelse, hvor du får svendebrev og studentereksamen i ét. Læs mere om eux her!

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være struktør anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Medie og data", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din datatekniker-uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din datatekniker-uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din datatekniker-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik. På House of Technology har du også mulighed for at komme på ophold i udenlandske virksomheder.

Økonomi

Adgangskrav

Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.
- Find tilmeldingsblanket i højre kolonne

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til it- og elektronikteknolog, datamatiker, automationsteknolog og multimediedesigner, eller med professionsbacheloruddannelsen eksport- og teknologi.
hvis du har fået erhvervserfaring, kan du også tage voksen- og efteruddannelsen akademiuddannelsen i informationsteknologi.
Se også på industriens hjemmeside www.ug.dk ’Videre efter erhvervsuddannelsen’

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

 

 

 

 
Henrik Thomsen
Underviser - Data
Henrik Thomsen
House of Technology
E-mail: heth@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300
Mobil: +45 3053 9361
 
Azeem Umar
Underviser - Data
Azeem Umar
House of Technology
E-mail: azum@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300
Mobil: +45 3061 8397
 
Carsten Hedegaard
Underviser - Data
Carsten Hedegaard
House of Technology
E-mail: cahe@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300
Mobil: +45 3061 8397
 
Per Mariager
Underviser
Per Mariager
House of Technology
E-mail: pema@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300